दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

अत्यावश्यक औषधी तथा सर्जिकल सामानको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।