दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

वडा नं. ४

Population: 
६९८०
Ward Contact Number: 
०२१-५४१७३९
Weight: 
3