दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

वडा नं. ५

Population: 
३४५५
Ward Contact Number: 
०२१-५४०८९९
Weight: 
4