दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

नगरपालिकाबाट स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित कानूनहरुः

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित कानूनहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।