दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ.व २०७७।०७८ को स्वीकृत नगर दररेट