दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

स्वीटर बुनाई तालिमको सहभागी छनौट गरिएको सूचना ।