दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

सहकारी संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९