दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

दररेट उपलब्ध गराइदिनु हुन । ( श्री राधिका माध्यमिक विद्यालय )