दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

ग्याविन तारजाली खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्रको आव्हानको सूचना ।