" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

कर्मचारीको तह तथा स्तरवृद्धि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने ऐन, २०७८