दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

वडा नं. ३

Population: 
५८५७
Ward Contact Number: 
०२१४१०२३९
Weight: 
2