दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ व २०७५।०७६ को बेरुजु प्रतिक्रिया ।