दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

वडा नं. ९

Population: 
६०२३
Ward Contact Number: 
०२१-५४१७४२
Weight: 
8