" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

वडा नं. ९

Population: 
६०२३
Ward Contact Number: 
०२१-५४१७४२
Weight: 
8