दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

वडा नं. ६

Population: 
४६८०
Ward Contact Number: 
०२१-५४०४८९
Weight: 
5