दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उर्लाबारी नगरपालिकाको लकडाउन (बन्दाबन्दी) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।