उर्लाबारी नगरपालिकाको लकडाउन (बन्दाबन्दी) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।