दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

अार्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थापन गर्न बनेकाे एेन २०७४