दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

प्रशासकीय अधिकृत / गुनासो सुन्ने अधिकारी