" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को प्रगति विवरण