" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन २०७२/०७३