दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार सहायता कार्यविधि, २०७९