दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

सोलार सडक बत्ती जडान गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।