दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लगि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धमा ।