दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

श्री वडाअध्यक्षज्यूहरु (सबै)