" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

शैक्षिक व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७५