दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९