दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

विपद जाेखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन एेन २०७५