दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

विज्ञापन करको E-BID मार्फत दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।