दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

विज्ञापन करको ठेक्का आव्हानको सूचना ।