दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आय/व्यय विवरण । (मिति २०८० साल श्रावण १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्म)