दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

लोकसेवा आयोग तयारी कक्षाका लागि आवेदक छनौट सम्बन्धी सूचना ।