" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रम प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।