दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

रिपर खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।