दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

भवनको नक्सा पास सम्बन्धी जरुरी सूचना