दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

बोलपत्र स्वीकृतको आशय पत्र जारी गरिएको सूचना ।