दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

बारुण यन्त्र (दमकल) खरिदका लागि E-BID मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।