" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

बारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७