दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।