दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

नगर खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९