दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

नगरस्तरीय विद्युतिकरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि शिलब्नदी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।