दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन ऐन, २०७९