दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

दलित समुदायका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।