दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

दरभाउपत्र स्वीकृतिको आशय पत्र जारी गरिएको बारे ।