दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

ठेक्का संशोधन गरिएको सूचना ।