दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन तथा वितरण कार्यविधि, २०७९