दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६