" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६