दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

कर्मचारीको स्वतः तह वृद्धि, तह वृद्धि, बढुवा, तह मिलान सम्बन्धी सूचना ।