" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

एम.आई.एस अपरेटर पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।