दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उर्लाबारी नगरपालिकाको सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन–२०७५